Covid-19

I. ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КЛУБА И МЕНИДЖЪРИТЕ НА СПОРТНИТЕ ЗАЛИ
II. ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
III. РАБОТЕН КОМПЛЕКТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
IV. ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
V. ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКА
VI. КРАТЪК ИНСТРУКТАЖ НА КЛИЕНТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ЗАЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД
VII. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ
VIII. УПРАЖНЕНИЯ ИЗВЪН ФИТНЕС ЦЕНТЪРА – НА ОТКРИТО
IX. ЧИСТОТА И ХИГИЕНА
X. ОТГОВОРНОСТ И НАДЗОР

Covid-19 ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

I. ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КЛУБА И МЕНИДЖЪРИТЕ НА СПОРТНИТЕ ЗАЛИ
1. Инструкциите за общи и специални хигиенни мерки за експлоатацията на фитнес залата се
показват на клиентите на входа, като се повтарят от фитнес инструкторите на клиентите на клуба
преди тренировъчните занимания на закрито или на открито. Също така тези инструкции да могат да
бъдат намерени на уебсайта на спортните обект – www.powergym-bg.com, ако нямат във фейсбук
страницата им.
2. Запазване на час за посещение в залата, чрез уебсайта на спортните обект – www.powergym-
bg.com или фейсбук страницата на фитнеса.
3. Осигурено е безопасно разстояние (1,5 м) между хората. Ако е необходимо, спортните залите да
работят с ограничаване на броя на посетителите, участниците, циркулацията или използването на
ограничено оборудване спрямо социалната дистанция (1.5 м).
Всеки фитнес клуб има различно разположение. На някои места могат да се осигурят различни
видове безопасно разстояние в зони между трениращите и с оглед размера на спортния обекта.
Например с бягащи пътеки, които в повечето фитнес зали са една до друга, безопасността може да
бъде гарантирана, като се изключи една от две машини извън употреба. По-долу е даден подробен
примерен план за извеждане от експлоатация и възможни индикации в клуб.

1. Затваряне за хигиенизиране на залата през 3 часа. Максималната хигиена се осигурява чрез
строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, наред с други неща, на всички
контактни повърхности, които могат да се докоснат от служители и посетители.
1,50м

2. Често проветряване на помещенията на клуба.
3. Осигурени са необходимите предпазни средства като латексови ръкавици за еднократна
употреба, маски за уста или шлемове, дезинфектант за ръце гел и придружаващи флаери с
указания.
4. Конкретни служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи, ще продължат да го правят.
5. Служителите получават насоки относно бдителността за симптомите и как да се справят с тях,
получаване на ръководство за Ковид 19 с указания.
6. На смени се назначава старши човек/служител в спортния обект, който да отговаря за
изпълнението и спазването на указанията.
7. Всеки фитнес инструктор е отговорен за следенето на броя на клиентите в неговия клас
или използването на съоръжението, за да се гарантира, че максималният капацитет не е
надвишен.
8. Клиентите трябва да гарантират, че са запознати с хигиенните мерки и условията за
тренировки в спортния обект и да ги спазват, за да проведат тренировка.
9. Фитнес инструкторите трябва стриктно да се придържат към уговореното време на
пристигане, време за тренировки и напускане на спортния обект
10. Провеждане на ежедневни оперативки на екипа от служители, за решаване на проблеми,
прилагане на правилата и възможни подобрения по тях.
11. Закупуване на безконтактен термометър за измерване на температурата на служителите
и клиентите на спортния клуб.
12. Поставяне на безконтактни дозатори с дезинфектант.
13. Използването на съблекалните само по двама в съблекалня. Забраняване се използването на
душовете.
14. Тоалетните се използват само от един човек наведнъж и се почистват веднага след употреба им.
15. Веднъж отворени за употреба, тоалетните площи трябва да се почистват не по-малко на всеки 3
часа. Персоналът се задължава да извършва процедурите за почистване.
16. Използването на мокрите зони като спа и сауна е забранено.
17. Зоните за храна във фитнес центровете да предлагат само за консумация извън площи

на съоръжението.
18. Напитката може да се консумират в спортните зали, но опаковките и бутилките да се
изхвърлят от клиентите извън тях. Протеиновите барове да предлагат хранителни добавки в
чаши за еднократна употреба, които напитки могат да се консумират извън залата.
19. Персоналът трябва да спазва часовете за хигиенизиране.
II. БЕЗОПАСТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ:
1. Когато е възможно, част от работния процес, както и работни задачи, да могат да се извършват от
вкъщи.
2. Персоналът е длъжен да носи униформа по всяко време, а служителите на рецепцията трябва да
носят маска за лице/шлем и ръкавици.
3. Винаги се поддържа безопасно разстояние (1,5 м) между колеги и клиенти.
4. Кихане или кашляне в лакътя, както и дланта, веднага се почиства мястото с дезинфектант.
Ако е в салфетка веднага се изхвърля в кош с капак.
5. Ръцете се мият възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след
кашлица, кихане или издухване на носа. Преди ядене, след посещение на тоалетната или
почистване.
6. Материалът не се споделя с други.
7. Служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като студ, хрема, кихане, болки
в гърлото, лека кашлица и повишаване на телесната температура, трябва да останат у дома.
8. Служителите да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат
(затруднено дишане, висока температура).
9. Служител/ите, чийто партньор/ съквартирант или част от семейството им са болни , да
си остане/ат вкъщи.
10. Дезинфекция на обща техника (мишка, клавиатура, касов апарат) след всяка дневна
смяна.

11. Използване на чаши, вилици, ножове, мерителни лъжици за еднократна употреба.
12. Персоналът трябва да спазва достатъчно разстояние с членовете (клиентите) и по
възможност се извършват безконтактни транзакции с абонаментни карти към клуба.
13. Служителите излизат в различно време за почивка.
14. Ограничаване броя на присъстващите на едно и също място, така че социалното дистанциране
да е винаги възможно.
15. Показвайте указания и информация, за да гарантирате безопасността на клиентите.
III. РАБОТЕН КОМПЛЕКТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Всеки служител получава стартов пакет с:
1. Ръководство за Ковид 19 с указания
2. Дезинфекционен гел за ръце
3. Ръкавици за еднократна употреба от латекс
4. Маска или шлем за лице (ежедневно)
5. Контакт, на кого да се обадите в случай на спешни случаи
IV. ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
1. Спазват разстоянието от (1,5 м).
2. Спазване на дистанция на клиентите на рецепция-бар
3. Груповите тренировъчните занимания се извършват само по предварителна заявка със
запазване на място в дадено занимание от програмата на спортния клуб, като не се
превишава капацитета на спортния обект спрямо разстоянието от 1,5 м.

4. Тренировките с персонален фитнес инструктори се провежда спрямо всички мерки за сигурност
и безопасност.
5. Във фитнес залите не се позволява събиране на група от хора на едно място на по-малко от 1,5
м разстояние един от друг.
6. Стриктно се спазва договореното време за провеждане на групови или индивидуални
тренировъчни занимания.
7. Клиентите със симптоми като обикновена настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека
кашлица и повишена телесна температура не се допуснат до спортните съоражения.
8. Клиент, чийто партньор/ съквартирант или част от семейството им са болни , да си
остане/ат вкъщи.
9. Без контакт със служители и други членове.
10. Следвайте указанията на служителите.
11. Позволява да му се измери температурата от служител преди влизане в клуба.
12. Измиване и дезинфекциране на ръцете, след пристигане в клуба.
13. Носене на чисти обувки за трениране.
14. Задължително използвайте собствената си кърпа, когато използвате оборудването в
клуба.
15. Носене на лични предпазни средства по възможност, или ще им бъдат предоставени
от клуба.
16. Кихане или кашляне в лакътя, както и дланта, веднага се почиства мястото с
дезинфектант. Ако е в салфетка веднага се изхвърля в кош с капак.
17. Използвайте наличните почистващи препарати преди да докосвате чистите части.
18. По възможност, платете безконтактно, като използвате членските ви клубни карти към залата.
19. Напуснете клуба веднага след тренировка.
V. ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКА
1. Да спазват разстояние (1,5 м).
2. Доставчиците да използват лични предпазни средства – ръкавици, маски или шлемове.
3. Да сигнализират 15 минути преди пристигането.
4. Уговорете предварително, къде трябва да се поставят артикулите (напитки, храните, води,
спортни дрехи, хранителни добавки и т.н.), които ще бъдат доставени.
5. Ако е възможно, доставка само до входа на съоръжението.
VI. КРАТЪК ИНСТРУКТАЖ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ЗАЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД
Кратките инструктажи трябва да са поставени на видно място на входа, като и из залата.
1. Резервацията за посещението на залата, както и на груповите или индивидуални тренировки
е задължителна, така че повече хора да не могат да влязат от разрешените в работно време.
Това може да се случай на уеб сайта или фейсбук стрaницата на клуба.
2. Работно време от понеделник до петък от 7:00-22:00 часа ( време за хигиенизиране 10:00,
13:00, 18:00,22:00), събота и неделя от 8:00-22:00 часа (време за хигиенизиране 10:00, 13:00,
18:00,22:00)
3. Допускане само на здрави хора в спортните съоръжения.
4. Клиентите не могат да влизат в клуба по-рано от договореното време, измерена температура
и сменени чисти обувки на входа. Клиентите трябва да напуснат клуба веднага след тренировка.
5. При влизане в спортния обект използвайте дезинфектант гел или сапун.
6. Тренировките се провеждат само когато е гарантирано взаимното разстояние между
фитнес инструкторите и членовете на минимум 1,5 m.
7. Допуска се само един човек на даден уред за силови или кардио упражнения, за да се
гарантира социалното дистанциране (1,5 м).
8. Фитнес инструкторите и членовете/ клиентите на клуба са длъжни да носят собствена кърпа.
9. Клиентите почистват дръжките на уредите с препарат преди да ги използват.
10. Всяко едно лице свързано със спортния клуб, фитнес залата, който е болен, проявил
симптоми или е бил болен през последните 72 часа, трябва да остане у дома.
11. Тоалетните се използват само от един човек наведнъж и се почистват веднага след употреба
им.
12. В съблекалнята трябва да има не повече от 2ма души.
13. Без физически контакт.
14. Членовете / клиентите на фитнес залата се задължават да приберат собствения си боклук
или отпадъци, ако имате такъв, като го изхвърлят на безопасно място извън спортното
съоражение.
VII. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ
1. Собствениците на фитнес залите, управителите, както и служителите трябва да
поддържат строга дисциплина за това, кой е в клуба по всяко време.
2. За да се осигури правилно социално дистанциране и да се избегне физически контакт на
ръководителя на клуба и персонала, трябва да се гарантира, че тяхното съоръжение го позволява
3. Фитнес центърът трябва да прилага мерки за контрол, за да се избегне надвишаване
на капацитета.
4. След хигиенизиране, ще бъде отбелязвано в книга, поставена на видно място.
5. Във фитнес клуба е възможно да се посочи, чрез пешеходни маршрути и знаци в рамките
на коя зона може да се тренира и къде може да присъства 1 човек, така че 1,5 м да се спазва.
6. Вратите трябва да останат отворени, за да се намали броят на контактните точки.
7. Със социални насоки се отчита социалното дистанциране.
8. Групови тренировки и групови занимания се провеждат само, ако могат да се спазват правилата
за социално дистанциране (1,5 м) между членовете и включително инструктора. Без физически
контакт.
9. Необходим е само един човек на сила или кардио оборудване за адекватно социално
разстояние (1,5 м).
10. При необходимост могат да се организират специални отделни дейности за специални целеви
групи, като възрастни хора.
VIII. ЧИСТОТА И ХИГИЕНА
1. Поставяне на материали за почистване и дезинфекция в стратегически позиции.
2. Кошчетата за боклук се затварят и изпразват редовно.
3. Кофите за боклук могат да се използват само за дезинфектантни кърпички.
4. Клиентът трябва да изхърля БОКЛУКА СИ СОБСТВЕНОРЪЧНО.
5. При влизане в клуба членовете(клиентите) са длъжни да използват дезинфектант за ръце
гел или сапун.
6. Осигурете непрекъснато и често почистване и дезинфекция на оборудването.
7. Постоянно проветряване на помещението.
8. Членовете (клиентите) са длъжни да почистват или дезинфекцират оборудването след употреба.
9. Членовете (клиентите) са длъжни да донесат със себе си собствената чиста кърпа, която
само те да използват.
10. Членовете (клиентите) са длъжни да носят чисти обувки за спорт, които да сменят
преди и след тренировка.
IX. УПРАЖНЕНИЯ ИЗВЪН ФИТНЕС ЦЕНТЪРА – НА ОТКРИТО
Прилагане на общите мерки за хигиена и безопасност
1. Заниманията на открито като персонални тренировки трябва да се придържат към една и
съща социално дистанция от 1,5 м между членовете(клиентите) и личния треньор.
2. Груповото тренировки може да се проведе, само ако размерът на групата се придържа към
директивите за правилно социално разстояние между членовете, между фитнес инструкторите и
между всички минувачи или трети страни.
3. Без физически контакт.
4. Членовете(клиентите) са длъжни да направят резервация. Капацитетът на класа е фиксиран и
трябва стриктно да се спазва.
5. Членовете (клиентите) не могат да пристигнат за тренировъчния процес по-рано от
договореното начално време.
6. Залата за тренировки да се напуска веднага след тренировъчния процес.
X. ОТГОВОРНОСТ И НАДЗОР
1. Всеки клуб е отговорен за имплантирането на свои собствени специални насоки за работа
по време на Ковид 19, въз основа на процедурите описани в документа, както и наложени
мерки от Министерството на здравеопазването. Висшето ръководство на всеки един спортен
клуб, фитнес зала е отговорно да гарантира, че персоналът и членовете изцяло спазват тези
процедури.

Мийте ръцете си
Носете маска
Дезинфекция
Спазвайте дистанция